Verplichte certificering en hercertificering

 

Ambtenaren van politie en medewerkers werkzaam bij overheidsdiensten, semi- overheidsdiensten en organisaties belast met rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg moeten continui geoefend te zijn, ter uitvoering van hun taken.

Verschillende wettelijke regelingen zoals de Rijkswet Politie, de Onderlinge Regelingen en diverse voorschriften en instructies stellen de mate van geoefendheid, het gecertificeerd en continui gehercertificeerd zijn, nodig voor het uitoefenen van de functie en/of enkele taken van de functie vast.

In dit kader biedt het ORV workshops aan op het gebied van Integriteit, de Integrale Beroepsvaardigheids Training (IBT), certificering en hercertificering Hulpofficier van Justitie, de EVOC en EHBO.

Verplichte (her) certificiering onderdelen Diensten
Integriteit
Budget 4 U ORV, KPC, LrC, KW, KMAR, LrC, SDKK, Interpol
Regla ta Regla v 2.0 ORV, KPC, LrC, KW, KMAR, LrC, SDKK, Interpol
Voor Minister en diensthoofden ORV, KPC, LrC, KW, KMAR, LrC, SDKK, Interpol
IBT
Schieten ORV, KPC, LrC, SDKK, Interpol
Ambts en geweldsinstructie ORV, KPC, LrC, SDKK, Interpol
AZV ORV, KPC, LrC, SDKK, Interpol
PPP ORV, KPC, LrC
POE ORV, KPC, LrC
HOVJ
Instaptoets ORV, KPC, LrC, Interpol, Douane
Meesterproef ORV, KPC, LrC, Interpol, Douane
hercertificering ORV, KPC, LrC, Interpol, Douane
EVOC KPC
EHBO KPC, ORV