Onze klanten

Het ORV verzorgt in de eerste plaats beroeps­onderwijs t.b.v. overheidsdiensten. Daar­naast biedt ORV ook onderwijs aan semi- overheidsdiensten en parti­culiere bedrijven die zich bezighouden met rechtshandhaving en veiligheidszorg. De mate waarin deze cliënten gebruik maken van het ORV verschilt.

De cliënten zijn verdeeld in 4 ringen:

Eerste ring (kerncliënten)

De kerncliënten van het ORV zijn overheidsinstellingen waarvoor geldt dat het instituut in grote mate bijdraagt aan het bijbrengen en in stand houden van de benodigde competenties voor de taakuitvoering.

De klanten in de eerste ring zijn:

 • Korps Politie Curaçao
 • Sentro de Detenshon i Korekshon Kòrsou
 • Brandweer Curaçao
 • Interpol Curaçao
 • Toelatingsorganisatie
 • Landsrecherche
 • Uitvoeringsorganisatie Beveiliging en Bewaking
 • Veiligheidsdienst Curaçao
 • Recherche Samenwerkingsteam
 • Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
Tweede ring

De tweede ring bestaat uit de overheidsinstellingen waarvoor geldt dat het instituut bijdraagt aan die competenties die de medewerkers nodig hebben voor het deel van hun taakuitvoering dat betrekking heeft op rechtshandhaving en veiligheidszorg.

Tot de tweede ring behoren:

 • Reclassering
 • Ofisina pa Bienestar di mucha (de Voogdijraad)
 • Gezinsvoogdijinstelling (GVI)
 • Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI)
 • Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC)
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Derde ring

De derde ring bestaat uit (semi) overheidsorganisatie die beschikken over buitengewoon agen­ten van politie. Deze personen worden voor dit deel van hun taak opgeleid door het ORV. Dit is de zogeheten Bavpol-opleiding.

Klanten in de derde ring zijn:

 • Stichting Belastingaccountantsbureau
 • Nieuwe Belastingorganisatie (Deurwaarderij)
 • Arbeidszorg
 • Ministerie Economische Ontwikkeling (MEO)
 • Directie Jeugd en Jongeren Ontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening en Planning (Planifikashon Urbano)
 • Dienst Sociale Zaken
 • Dienst Werk en Inkomen (DWI)
 • Curaçaose Luchtvaart Autoriteit
 • Maritieme Autoriteit Curaçao
 • Geneeskunde en Gezondheidsdzaken (G&Gz)
 • Inspectie Gezondheid Milieu en Natuur
 • Veterinaire Zaken
Vierde ring

De vierde ring bestaat uit organisaties in de particuliere sector die buitengewoon agenten van politie laten opleiden door het instituut.

Klanten in de vierde ring zijn:

 • Aqualectra
 • Auto Busbedrijf Curaçao (ABC)
 • Banco di Caribe
 • Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P)
 • Curaçao Airport Partners (CAP)
 • Curacao Tourist Bureau (CTB)
 • Curaçao Port Authorities (CPA)
 • Curaçao Port Services (CPS)
 • Curaçaose Dokmaatschappij (CDM)
 • Curinta, Refineria Isla
 • Divi Divi
 • Inselair
 • Maduro & Curiels bank (MCB)
 • Mijnmaat­schappij