Opleidingsbeleid Politie en Justitie

Vanuit het Ministerie van justitie wordt opleidingsbeleid geformuleerd met als doel het zorgdragen voor de beschikbaarheid van continue scholing voor hen die belast zijn met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Dit opleidingsbeleid is een afgeleide van het strategisch beleidsplan van het Minister van Justitie. De afdeling beleidszaken van het ministerie is hier primair verantwoordelijk voor. Het ORV heeft specifieke deskundigheid op het gebied van opleiding, vorming en training en heeft kennis van maatschappelijke, bestuurlijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het vak- en beroeps gebied. Op basis van deze deskundigheden draagt het ORV, d.m.v. onderzoek, analyse en advies, inhoudelijk bij aan het ontwikkelen en concreet invullen van het opleidingsbeleid voor het ministerie.