Nieuwe producten en ontwikkelingen

Rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg is een werkveld dat zeer dynamisch is en aan veranderingen onderhevig. Belangrijke veranderingen kunnen te maken hebben met veranderingen mondiaal, regionaal en lokaal, binnen doelgroepen, veranderingen in de criminaliteit, veranderingen in de bestrijding hiervan, de introductie van nieuwe wetten en procedures.

Op basis van ontwikkelingen in het werkveld van onze klanten en op basis de opleidingsbehoefte wordt het aanbod van het ORV bepaald en aangepast. Het ORV ontwikkelt en verzorgt nieuwe opleidingen zelf of doet dit in samenwerking met externe aanbieders.

Voorbeelden van nieuwe producten zijn:

  • Brochure Regla ta Regla v 2.0 KPC, ORV, LrC, Kustwacht, Interpol, KMAR, RST en SDKK
  • Workshops omgaan met integriteitsregels door leidinggevenden KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
  • Workshops Budget 4 U
  • Signaleringsregeling KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV, KMAR, RST en SDKK
  • Meldingsformulier KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV, KMAR, RST en SDKK
  • Workshops financiële instructie omgaan met schulden KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV, KMAR, RST en SDKK
  • Filmpjes en Posters KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV gedragsregels gedrag ambtenaar, gebruik alcohol, voorbeeld functie, omgaan met schulden en kansspelen
  • Integriteitstrajecten politie en justitiebreed en train-de-trainer
  • (Bij)scholing Glock, o.a. met gebruik van een e-learning tool
  • Beroepspraktijkvorming en het gebruik van een beoordelingsinstrument daarin