Nieuwe producten en ontwikkelingen

Rechtshandhaving en veiligheidszorg is een werkveld dat zeer dynamisch is en aan veran­deringen onderhevig. Belang­rijke veranderingen kunnen te maken hebben met veranderingen binnen doelgroepen, veranderingen in de criminaliteit, veranderingen in de bestrijding hiervan, de introductie van nieuwe wetten en procedures.

Op basis van ontwikkelingen in het werkveld van onze klanten en op basis de opleidingsbehoefte wordt het aanbod van het ORV bepaald en aangepast. Het ORV ontwikkelt en verzorgt nieuwe opleidingen zelf of doet dit in samen­wer­king met externe aanbieders.

Voorbeelden van nieuwe producten zijn:

 • Brochure Regla ta Regla KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
 • Workshops omgaan met integriteitsregels door leidinggevenden KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
 • Signaleringsregeling KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
 • Meldingsformulier KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
 • Workshops financiële instructie omgaan met schulden KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV
 • Posters KPC, LrC, Kustwacht, Interpol, ORV gedragsregels gedrag ambtenaar, gebruik alcohol, voorbeeld functie, omgaan met schulden en kansspelen
 • Integriteitstrajecten justitiebreed en train-de-trainer
 • Opleidingen SBO 2 Recherche assistent, Call Taker en Intake en Service (KPC)
 • Opleiding Leidinggevende Politiemedewerker (4L), Bachelor Politiekunde en professional Masters 5 programma’s: Persoonlijk en Inspirerend Leiderschap, Kwaliteitsdenken,
 • Organisatiekunde, Beleidskunde en Verandermanagement
 • Cursus Procesverbaal – Nederlands SBO 3 in samenwerking met het OM en KPC
 • (Bij)scholing Glock, o.a. met gebruik van een e-learning tool
 • Beroepspraktijkvorming en het gebruik van een beoordelingsinstrument daarin
 • Asistensia
 • Studie loopbaan begeleiding, SLB in opleidingen SBO 2, 3 en 4
 • Onderwijsovereenkomsten BPV
 • Cursus Politiefotografie
 • ME
 • Workshop Klantgericht onthaal/omgaan met klanten