Geschiedenis

In 1949 is het Korps Politie Nederlandse Antillen opgericht met een politieschool als onderdeel van de Staf Hoofdcommissaris.  Deze politieschool was toen gevestigd te Rio Canario en verzorgde uitsluitend opleidingen voor de politie. Tussen 1994 tot 1999 heette deze school het ‘Instituut Opleiding en Vorming’.

Met de reorganisatie van 1999 werd de school, onder de naam Landelijk Politie Opleidingsinstituut, één van de korpsen van het Korps Politie Nederlandse Antillen. Het ressorteerde direct onder de Minister van Justitie en verzorgde opleidingen voor het gehele KPNA. Het LPO verzorgde de opleidingen (met uitzondering van de basisopleiding) decentraal, dus ook op Sint Maarten en Bonaire.
Het opleidingsaanbod breidde zich uit. Behalve opleidingen voor de politie en immigratie, bood LPO diverse opleidingen aan voor andere diensten. Dit betrof o.a. opleidingen voor buitengewoon agenten van politie en bijzonder opsporingsambtenaren van andere diensten zoals SKS, Gevangeniswezen, Douane, Kustwacht, CAP, DEZ, DAZ etc. Daarnaast werden een beveiligingsopleiding voor de Antilliaanse militie, rekruten- en mentorencursussen voor gevangeniswezen, computercursussen voor o.a. VNA, GOG en de, reclassering, schietinstructeursopleidingen voor de kustwacht, gevangeniswezen, SKS en de douane verzorgd.

Het internaat kwam erbij, oorspronkelijk bedoeld als huisvesting voor kandidaten van Aruba, Sint Maarten, Bonaire en ver gelegen districten als Banda Bou. In de loop der jaren werd er meer accent gelegd op het vormingsaspect, de transformatie van scholier naar politieambtenaar. Vorming vindt voor een belangrijk deel plaats in het internaat. Alle aspiranten zijn verplicht 6 maanden intern te verblijven.
Behalve voor dit verblijf van aspiranten, worden de kamers ook gebruikt als “hotel” voor cursisten van de andere eilanden die een cursus bij het instituut volgen.

Parallel aan de staatkundige veranderingen heeft Pais Korsou ervoor gekozen voor een eigen opleidingsinstituut dat justitiebreed werkt. Augustus 2009 is de Commissie Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao ingesteld en heeft een ontwerp voor dit instituut ontwikkeld. Binnen de nieuwe bestuursorganisatie heeft het LPO, onder de nieuwe naam Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg, een zelfstandige plek gekregen binnen het Ministerie van Justitie als bovensectorale uitvoeringsinstantie.

Het ORV heeft de taak bij te dragen aan de kwaliteit van het functioneren van organisaties die zich bezig houden met rechtshandhaving en veiligheidszorg. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de klantenkring. Het ORV levert beroepsonderwijs, fungeert als kenniscentrum en ondersteunt haar klanten d.m.v. HR advies en het mede-ontwikkelen van het opleidingsbeleid.