Modernisering van het onderwijsconcept

Het onderwijskundig concept is te zien als het fundament van een opleiding. Het bestaat uit de onder­wijs­kundige en didactische uitgangspunten en kenmerken van een opleiding. Het onder­wijs­­kundig concept is bepalend voor de vorm van het program­ma, het leerproces en de keuze van de werk- en toetsvormen.

ORV hanteert het volgende onderwijskundig concept:

  1. De opleidingen zijn specifiek gericht op de beroeps­praktijk van rechts­handhaving, openbare orde en veilig­heidszorg.
  2. De opleidingen geven de studenten een sterke theoretische basis.
  3. De opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van competenties.
  4. Het onderwijs is activerend, zodat de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de studenten gestimuleerd wordt
  5. Leren op de werkplek is een belangrijk kenmerk van het onderwijs.
  6. In het onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen in leerstijlen
  7. Het ontwikkelen van de binnen de politie en justitiële sector gewenste be­roepshouding staat centraal.