Producten en diensten

Het ORV biedt verschillende door het Ministerie van Onderwijs Sport en Cultuur erkende opleidingen op SBO 2, SBO3, SBO4 en HBO niveau, cursussen, verplichte certificering en workshops.

Het beroepsonderwijs ten behoeve van ambtenaren van politie en medewerkers werkzaam bij overheidsdiensten, semi- overheidsdiensten en organisaties belast met rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg, is gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden, houding en ervaring, nodig voor de uitoefening van de taak. Het onderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de aspiranten en studenten en draagt bij tot hun maatschappelijk functioneren.

Het ORV heeft 4 hoofdtaken:

➤ Opleidingen

Het ORV biedt een groot scala aan vakopleidingen m.b.t. rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg.

➤ Kenniscentrum

Het ORV zorgt voor up to date vakinhoudelijke informatie t.b.v. medewerkers in de sector, vanuit het kenniscentrum.

➤ Onderwijsadvies

Het ORV adviseert organisaties die belast zijn met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg, te aanzien van opleiden en ontwikkelen.

➤ Opleidingsbeleid Politie en Justitie

Het ORV is belast met het mede ontwikkelen van opleidingsbeleid voor het Ministerie van Justitie.