ORV bestaat uit fulltime ORV-ers en met een groot aantal externe docenten, ontwikkelaars en toezichthouders.

Functies ORV
Directeur
Management Ondersteuning
Directiesecretaresse
Secretaris/Beleidsmedewerker
Communicatiemanager
Afdeling Bedrijfsvoering
Hoofd Bedrijfsvoering
Chef FEZ vacant
Medewerker FEZ
Medewerker Fin. Adm.
Systeem- en Netwerkbeheerder voorgedragen
Chef-kok vacant
Kok vacant
Medewerker Huish. Dienst
Restaurant medewerker 1 vacant
Chef Facilitaire Dienst voorgedragen
Examenbureau
Chef Examenbureau vacant
Medewerker Examenbureau
Adm. mw. Examenbureau
Human Resources
Human Resource Manager
Medewerker Personeelszaken vacant
Medewerker Post & Archief
Bode vacant
Afdeling Opleidingen en Advies
General Manager
Sectormanager Initiële Opl. vacant
Politie Docenten 2 vacant
Senior Docenten 1 vacant
Chef Post Initiële Opleiding vacant
Chef O & O
Onderwijskundige
Ontwikkelaar
Chef OPA
Assistant Planner vacant
Medewerker OPA