Welkom bij ORV

ORV Staat voor:

‘Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg’

Het ORV biedt onderwijs en vakinhoudelijk informatie voor organisaties die zich bezighouden met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Daar naast behoren ook advisering en het mede- ontwikkelen van het opleidingsbeleid voor de justitiële keten tot de taken van het ORV.
Het ORV is primair opgericht om organisaties belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao te bedienen. Diensten van andere ministeries en diensten van andere landen nemen ook producten af van het ORV.
Het LPO (Landelijk Politie Opleidingsinstituut) was de voorloper van het ORV.