Visie en missie

Missie

De missie van de ORV geeft richting voor het besturen van de organisatie en voor de operationalisering ervan is gekozen om een interne en externe missie te hebben welke zijn:

Externe Missie

Het ORV levert diensten op het gebied van onderwijs, advies en kennisontwikkeling ten behoeve van ambtenaren van politie en andere medewerkers werkzaam bij organisaties/ (particuliere) diensten, belast met rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao en het politiekorps Curaçao in het bijzonder.
De organisatie- en opleidingsbehoefte van onze klanten zijn uitgangspunt conform wettelijke vereisten.
Wij bieden opleidingen naar wens en op maat conform wettelijke kaders.
In onze dienstverlening naar onze klant tonen wij respect voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van de van onze klanten, wij stellen hen in staat keuzes te maken.
Wij handelen kwaliteit- en milieubewust en staan open voor veranderingen.
Wij nemen initiatieven, maken verbinding met andere partijen die werken aan opleidingsvraagstukken binnen de overheid, BES verband, Aruba, St. Maarten en Nederland.
Interne Missie:

Wij werken collegiaal samen aan de missie van ORV

  • We komen onze afspraken na en informeren elkaar zo goed mogelijk.
  • Wij werken op basis van vertrouwen.
  • Wij tonen respect voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze collega’s.
  • Wij stellen hen in staat prettig te werken.
  • Wij zijn verantwoordelijk voor ons werk en zijn betrokken bij dat van anderen.
  • Onze leidinggevenden zijn coaches. Ze zijn duidelijk in beleid, procedures en antwoorden.
  • Wij zijn proactief.

Visie

In de samenleving is er sprake van toenemende verarming, geweld en intolerantie. Dit treft vooral kwetsbare groepen in de samenleving. Het is nodig om daar iets aan te doen door het aanbieden van opleidingen en kennistrajecten voor de opleiding en behoud van kennis en vaardigheden binnen de Korpsen.

Het ORV wil optreden als een ‘Centre of Excellence’ bij het leveren van onderwijs, advies en kennis voor ambtenaren van politie en allen belast met de rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao, regionaal en binnen het Koninkrijk.  Dit betekent dat het ORV op een zo hoog mogelijk niveau zorg draagt voor de competentieontwikkeling op het vakgebied van rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg.  Het ORV onderhoudt intensieve contacten met haar klanten zodat het aanbod van diensten is afgestemd op hun behoefte en op de ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Het ORV betrekt haar klanten inhoudelijk bij de ontwikkeling van onderwijs, advies- en kennisproducten en werkt daarbij tevens samen met lokale en internationale onderwijspartners.

ORV streeft naar erkenning en accreditatie van de opleidingen en zorgt voor continue professionalisering van haar medewerkers. Ter formalisering van de erkenning van de onderwijstrajecten van het ORV, is al een aanvraag bij de Ministerie van Justitie gedaan. Dit zal in een MB-besluit worden omgezet na goedkeuring van de Ministerie van Onderwijs.