Innovatie

Om aan de opleidingsbehoefte binnen het politie en justitiële werkveld te kunnen blijven voldoen is het ORV als opleidingsaanbieder voortdurend in ontwikkeling. Sommige innovaties betreffen het onderwijs en andere innovaties hebben betrekking op het instituut.

Innovaties die betrekking hebben op het onderwijs

➤ Nieuwe producten en ontwikkelingen

➤ Modernisering van het onderwijconcept

➤ Erkenning van opleidingen

 

Innovaties die betrekking hebben op het instituut

Professionalisering ORV-ers

➤ Renovatie en nieuwbouw

➤ Kenniscentrum