Het ORV voert haar taken uit rekening houdend met een aantal kaders:

Wettelijke kaders ORV
 • Rijkswet Politie, artikel 41 en de Onderlinge Regeling kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsvereisten;
 • Rijkswet Politie artikel 45 lid 2 integriteit en de gedragscode Regla ta Regla v. 2.0 november 2020;
 • Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs;
 • Landsverordening beginselen gevangeniswezen artikel 13;
 • Rechtspositiebesluit Politie 2019;
 • Beschikking Fysieke vaardigheid Curacao
 • Landsbesluit Opleidingen, LB 2016/053454, 10 augustus 2017 no. 17/0035;
 • Ministeriele Beschikking erkenning SBO en HBO opleidingen ORV, Min OWCS, MB no. 2014/047725, 20 december 2016;
 • Ministeriele Beschikking Examen reglement, no 2014/062140/1 d.d. 6 februari 2015;
 • Ministeriele Beschikking IBT 2015/015638
 • Landsverordening Toetser IBT
 • instellingsbesluit*
 • inrichtingsplan*

* zijn nog steeds niet geformaliseerd

Beleidskaders
 • Regeerakkoord 2021-2025
 • Het Strategisch Beleidsplan Rechtshandhaving Openbare Orde en Veiligheid 2017-2021 van het Ministerie van Justitie
 • Het Beleidsplan minister van Justitie.

 

Toezicht en inspectie

Het ORV heeft als opleidings instituut ook te maken met Externe toezicht en Inspectie. Deze zijn:

 • De Raad voor de Rechtshandhaving;
 • Het Inspectie Onderwijs;
 • De Voortgangscommissies Politie en Gevangenis en de Commissie Evaluatie Rijkswet houden ook wanneer nodig een inspectie bij het ORV.
Interne kaders ORV

De uit te voeren taken van het ORV worden intern rekening houdend met het aangegeven beleid vanuit het ministerie, vastgelegd binnen en aantal interne kaders:

 • Jaarplan ORV
 • Beleidsplan ORV
 • Kwaliteitsbeleidsplan
 • Handboek voor kwaliteitszorg ORV
 • Communicatieplan