Kenniscentrum

Het werk in de politie- en justitiële sector is in belangrijke mate kennisgestuurd. Kennis van internationale, regionale en lokale ontwikkelingen, kennis van personen, situaties, normen, wettelijke bepa­lingen, procedures en processen zijn bepalend voor wat er gebeurt. Een kenniscentrum waar kennis, onderzoek, analyses en documentatie beschikbaar zijn en met elkaar gedeeld kunnen worden, is daarom van essentieel belang voor de kwaliteit van het justitiële werk. Het is immers belangrijk voor de ketenpartners in de frontlinie, om voortdurend de vinger aan de pols van de samenlevingen te houden. Het Opleidingsinstituut volgt ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet en maakt specifieke kennis toegankelijk d.m.v. opleidingen. ORV werkt tevens aan de inrichting van een kenniscentrum. Hier kunnen medewerkers van de politie en justitiële sector terecht voor vakinhoudelijke informatie.