Kenniscentrum

Het ORV functioneert in toenemende mate als kenniscentrum voor organisaties belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Medewerkers kunnen hier terecht voor vakinhoudelijke documentatie.

Sinds 2019 ontvangen onze studenten digitaal lesmateriaal.

Daarnaast ontwikkelt ORV ook e-learningtools. Op de e-campus delen studenten informatie en kennis met docenten en elkaar.

Asistensia

Asistensia is een vakinhoudelijke helpdesk voor medewerkers in de sector.

Momenteel in actualisatie-fase.

ORV Kennisnet
ORV Kennis Net (OKN) levert gevalideerde vakkennis ter justitiële ondersteuning van de politiepraktijk en het -onderwijs.

Integriteit

  • Gedragscode Regla ta regla v2.0
  • Signaleringsregeling
  • Formulier nevenwerkzaamheden
  • Meldformulier Integriteit
  • Profiel Vertrouwenspersoon Integriteit Justitieorganisaties
  • Vertrouwenscommissie Integriteit Politie- en Justitieorganisaties

Wet en regelgeving Curacao

 

E-learning

De E-learning tools zijn ondersteunend aan de lessen die bij het ORV verzorgd worden en dienen als naslagwerk voor de studenten.
Dit materiaal is alleen voor onze studenten beschikbaar.

  • Instructie Glock
  • Mensenhandel en mensensmokkel
  • AZV video’s