Kenniscentrum

Het ORV functioneert in toenemende mate als kenniscentrum voor organisaties belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Medewerkers kunnen hier terecht voor vakinhoudelijke documentatie. Daarnaast ontwikkelt ORV ook e-learningtools. Op de e-campus delen studenten informatie en kennis met docenten en elkaar.

Asistensia
Asistensia fungeert als een vakinhoudelijke helpdesk voor medewerkers in de sector.

Het ORV beschikt over een helpdeskfunctie genaamd Asistensia, waar medewerkers van het Korps Politie Curaçao, Interpol, SDKK en de Landsrecherche hun werkvragen kunnen stellen. Een vraag die via Asistensia binnenkomt wordt uitgezet bij een team van deskundigen, dat ervoor zorgt dat de vraag snel en vakkundig beantwoord wordt. Indien nodig wordt het antwoord door het OM gecheckt. De medewerker die de vraag heeft gesteld, ontvangt het antwoord per mail. Vragen en antwoorden worden gefiled in een database en zijn via zoekfuncties toegankelijk voor medewerkers van de sector.

➤ Ga naar Asistensia

ORV Kennisnet
ORV Kennis Net (OKN) levert gevalideerde vakkennis ter justitiële ondersteuning van de politiepraktijk en het -onderwijs.

Integriteit

 

Wet en regelgeving Curacao

 

E-learning
De E-learning tools zijn ondersteunend aan de lessen die bij het ORV verzorgd worden en dienen als naslagwerk voor de cursisten.

Instructie Glock

Mensenhandel en mensensmokkel

AZV video’s

E-campus
Op de e-campus, vinden studenten allerhande studieinformatie.

E-campus is een digitale omgeving waar studenten en docenten met elkaar communiceren. Studenten vinden er informatie over het lesrooster, examendata, lesstof, praktijkopdrachten, studieresultaten  etc. Daarnaast kunnen studiegroepjes informatie uitwisselen en discussies voeren.
Augustus 2016 tot en met februari 2017, hebben de cursisten die deelnamen aan de Opleiding Leidinggevende Politiemedewerker, Bachelor en Master Politiekunde gebruik moeten maken van Black Board Universiteit Twente. Universiteit Twente in samenwerking met University of Curacao hebben voor het ORV de programma’s Organisatiekunde, Beleidskunde en Verandermanagement, ingehuurd door het ORV, verzorgd voor bovenstaande doelgroep. Blackboard van UoC zal in het vervolg traject 2017 beschikbaar zijn voor deze studenten.

E campus wordt nog niet gebruikt voor studenten van de SBO2, SBO3 en SBO4 opleidingen