Professionalisering ORV-ers

Verandering in het onderwijs betekent doorgaans ook veranderingen in hetgeen wordt ver­wacht van het instituut als geheel en het onderwijzend personeel in het bijzonder. Het ORV zorgt ervoor dat haar ORV-ers periodiek bijgeschoold wordt met betrekking tot ontwikkelingen in het onderwijs. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het opleiden van docenten ten aanzien van moderne onderwijsvormen en vakinhoudelijke vernieu­wingen als aan de sector Onderzoek, advies en ontwikkeling voor wat betreft vernieuwingen in de evaluatie methodes.