Inrichting

Het ORV heeft 48 formatieplaatsen. In verband met de brede taakstelling voor het Ministerie van Justitie en het daardoor toegenomen aantal klanten en te verzorgen opleidingen, zal de organisatie doorgroeien naar een formatie van 68.

Het ORV werkt met een managementteamoverleg bestaande uit afdelingshoofden en coördinatoren. Daarnaast kent ORV een aantal afdelingen die zich met het primaire proces van het leveren van onderwijs, kennis en advies bezighouden en een aantal afdelingen die ondersteunende taken verrichten.

Organisatieonderdelen

➤ Managementteam

➤ Primair proces

➤ Ondersteuning

Organogram ORV