Hiërarchische niveaus:

  1. Aan het hoofd van het Instituut staat een directeur als eindverantwoordelijke.

  2. Het Instituut heeft vijf afdelingen en een concern staf.

  3. De vijf afdelingen zijn Bedrijfsvoering, Human Resource, Examenbureau, Onderwijs en Advies en het Kenniscentrum.

  4. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd.

  5. De concernstaf oftewel Management Ondersteuning bestaat uit Secretaris/Beleidsmedewerker, Communicatiemanager en directiesecretaresse

  6. De afdelingshoofden en de secretaris/beleidsmedewerker zijn lid van het Managementteam, welk voorgezeten wordt door de Directeur.

  7. De afdeling Bedrijfsvoering heeft 3 sectoren onder zich (FEZ, ICT + Facilitair + Horeca)

  8. De afdeling onderwijs en advies heeft 3 sectoren onder zich (OPA, Onderzoek, advies en Ontwikkeling en de sector Opleidingen).

  9. De sector opleiding bestaat uit initiële en post initiële opleidingen

  10. Kenniscentrum moet nog beschreven worden