Totaaloverzicht opleidingen, trainingen en cursussen en (verplichte) certificering aanbod 2021

 

Beroepsopleidingen Niveau
Medewerker Intake & Service politie (I&S) SBO2
Call Taker Gezamenlijke Meldkamer (CMK) SBO2
Call Taker Call Centre (CTC) SBO2
Recherche-assistent (Rass) SBO2
Basis Beroepsopleiding Beveiliger (BBB) SBO2
Buitengewoon agent van politie (Bavpol) en Bijzondere Opsporingsambtenaar (Boa) SBO2
Medewerker handhaving en noodhulp (BPO) SBO 3
Medewerker Grensbewaking (OGB) SBO 3
Kommies douane (BDO) SBO3
Senior Politiemedewerker (VPO) SBO 4
Middenkader opleiding Beveiliger SBO 4
Opleiding rij instructeur SBO 4
HBO Politiekunde Operationeel HBO 5+
HBO Politiekunde Bachelor HBO 6
Verplichte (her) certificiering onderdelen
Integriteit
Budget 4 U
Regla ta Regla v 2.0
IBT
Schieten
Ambts en geweldsinstructie
AZV
PPP
POE
HOVJ
Instaptoets
meesterproef
hercertificering
Workshops in 2021
Dominante Ontwikkelingen
Mensenhandel en Mensensmokkel
Cybercrime
Overig aanbod in 2021
Mentorencursus
ICT
UST
Schietinstructeursopleiding