Studiewijzers

Per opleiding en per klas wordt een studiewijzer opgemaakt en verspreid onder alle betrokken actoren waaronder de studenten. Alle informatie met betrekking tot de inhoud, inrichting en de structuur van de opleiding en over de organisatie van examens staat in de studiewijzer.