Eindtermen

Eindtermen zijn gebaseerd op kennis, vaardigheden en beroepshouding conform het concept van competentie gericht onderwijs en het kwalificatiedossier.

Deelkwalificatie is een combinatie van competentiegerichte eindtermen, vastgesteld voor een kwalificatie (opleiding), die in het licht van de uitoefening van de (politie)taak waarop de opleiding is gericht een zelfstandige betekenis heeft;

Opleiding Intake & Service Politie, ISP-2

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Intake & Service Politie, ISP-2, zijn:

 1. Communicatie ISP-2
 2. Wet- en regelgeving ISP-2
 3. Intake balie en fysieke activiteiten ISP-2
 4. Persoonlijk Maatschappelijke Vorming ISP-2
 5. Digitale middelen ISP-2
 6. Oriëntatie beroepsveld ISP-2
Opleiding Calltaker Callcentre, CT-2(CTC)

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Calltaker Callcentre, CT-2(CTC), zijn:

 1. Communicatie CT-2 (CM)
 2. Wet- en regelgeving CT-2(CM)
 3. Intake Spoedeisende hulp en fysieke activiteiten CT-2(CM)
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming CT-2(CM)
 5. Digitale middelen CT-2(CM)
 6. Oriëntatie beroepsveld CT-2(CM) 

 

 

Opleiding Recherche Assistent, RA-2

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Recherche Assistent, RA-2 zijn:

 1. Communicatie RA-2
 2. Wet- en regelgeving RA-2
 3. Ondersteuning Opsporing en fysieke activiteiten RA-2
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming RA-2
 5. Digitale middelen RA-2
 6. Oriëntatie beroepsveld RA-2

 

 

Opleiding Beveiliger, BV-2

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Beveiliger, BV-2 zijn:

 1. Communicatie BV-2
 2. Wet- en regelgeving BV-2
 3. Toezicht, Controle en fysieke activiteiten BV-2
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming BV-2
 5. Digitale middelen BV-2
 6. Oriëntatie beroepsveld BV-2

 

Opleiding Buitengewoon Agent van Politie, BGP-2

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Buitengewoon Agent van Politie, BGP-2 zijn:

 1. Communicatie BGP-2
 2. Wet- en regelgeving BGP-2
 3. Controle, Opsporing en fysieke activiteiten BGP-2
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming BGP-2
 5. Digitale middelen BGP-2
 6. Oriëntatie beroepsveld BGP-2

 

 

Opleiding Medewerker Handhaving en Noodhulp, MHN-3

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Medewerker Handhaving en Noodhulp, MHN-3 zijn:

 1. Communicatie MHN-3
 2. Wet en regelgeving MHN-3
 3. Politiële- en fysieke activiteiten MHN-3
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming MHN-3
 5. Digitale middelen MHN-3
 6. Oriëntatie beroepsveld MHN-3

 

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

Opleiding Medewerker Grensbewaking, MGB-3

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Medewerker Grensbewaking, MGB-3 zijn:

 1. Communicatie MGB-3
 2. Wet en regelgeving MGB-3
 3. Controle- en fysieke activiteiten MGB-3
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming MGB-3
 5. Digitale middelen MGB-3
 6. Oriëntatie beroepsveld MGB-3

 

Opleiding Kommies Douane

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Kommies Douane zijn:

 1. Communicatie KD-3
 2. Wet en regelgeving KD-3
 3. Controle- en fysieke activiteiten KD-3
 4. Persoonlijk maatschappelijke vorming KD-3
 5. Digitale middelen KD-3
 6. Oriëntatie beroepsveld KD-3

 

 

Opleiding Senior Politiemedewerker, SPM-4

De verplichte deelkwalificaties behorende bij de opleiding Senior Politiemedewerker, SPM-4 zijn:

 1. Communicatie SPM-4
 2. Wet en regelgeving SPM-4
 3. Basis Management SPM-4
 4. Persoonlijk Maatschappelijke Vorming SPM-4

HBO opleiding, Bachelor Politiekunde

De programmaonderdelen behorende bij de HBO opleiding, Bachelor Politiekunde zijn:

Opleiding HBO Programma onderdelen

Bachelor Politiekunde

4 leerlijnen

 1. Conceptuele leerlijn
 2. Vaardigheidsleerlijn
 3. Ervaring-reflectie leerlijn (studieloopbaan begeleiding)
 4. Integrale leerlijn
 1. Onderzoek en implementatie
 2. Management
 3. Wet en regelgeving
 4. Minor

Intake en gebied gebonden politie

Bijzondere politiezorg

Opsporing

Informatie en ondersteuning