SBO-2 opleidingen

De opleidingen ter verkrijging van de erkende deelcertificaten en SBO 2 diploma’s zijn:

Beroepsopleidingen Dienst Niveau
Medewerker Intake & Service politie (I&S) politie SBO2
Call Taker Gezamenlijke Meldkamer (CMK) politie SBO2
Call Taker Call Centre (CTC) Politie SBO2
Recherche-assistent (Rass) politie SBO2
Basis Beroepsopleiding Beveiliger (BBB) SDKK SBO2
Buitengewoon agent van politie (Bavpol) en Bijzondere Opsporingsambtenaar (Boa)

En

Hercertificering Bavpol

Diensten met beschreven functies waarbij opsporingsbevoegdheid als Bavpol een vereiste is SBO2