Postinitiële carrièreopleidingen – SBO 4, Bachelor en Master

De opleidingen ter verkrijging van de erkende deelcertificaten en SBO 4 diploma’s zijn:

  • de Opleiding Senior Politiemedewerker (VPO)
  • de Opleiding Penitentiair Inrichtingswerk (PIW)
  • de Specialisatie Leidinggevenden, de Opleiding Leidinggevende Politiemedewerker (niveau 4L)

De opleidingen ter verkrijging van de deelcertificaten en het diploma op niveau 5 is:

  • Bachelor Politiekunde (HBO)

De opleidingen ter verkrijging van de deelcertificaten en het Professional Masters degree is:

  • Master Politiekunde

Voor meer informatie over postinitiële opleidingen en leiderschapstrajecten kunt u contact opnemen met de heer T. Plantijn, telefoon: 866 6534 of mail