Opleidingsregelingen

Opleidingsregeling is een beschrijving van de opleiding, waaronder de inhoud van alle onderwijseenheden, opleidingsduur, de examenvorm, lesuur, de wijze van afname van het examen, eventuele voorwaarden voor toelating en bijzondere voorwaarden.

Het ORV is steeds in ontwikkeling en als gevolg hiervan heeft de opleidingsregeling commissie vijf nieuwe opleidingsregelingen vastgesteld. De nieuwe opleidingsregelingen zijn via deze link bereikbaar.

En indien u een persoonlijk bezoek bij het ORV wenst te doen, zijn de opleidingsregelingen te vinden in onze lees rek bij de klantenbalie te ORV.