Eindtermen

Eindtermen zijn als zodanig omschreven kwaliteiten (competenties) op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden, houding en instelling waarover degene die het onderwijstraject of deelkwalificatie op een bepaald kwalificatieniveau voltooid, met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren, dient te beschikken, en die in voorkomende gevallen betekenis hebben voor de doorstroming naar vervolgonderwijs.

Deelkwalificatie is een combinatie van competentiegerichte eindtermen, vastgesteld voor een opleiding, die in het licht van de uitoefening van de (politie)taak waarop de opleiding is gericht een zelfstandige betekenis heeft;

Basis Politie Opleiding (BPO)

Opleiding Grensbewaking (OGB)