Primair proces

Onderwijs en Advies

De afdeling Onderwijs en Advies bestaat uit de sectoren Opleidingen, Onderzoek, Advies & Ontwikkeling en Onderwijsadministratie

Opleidingen

Het ORV verzorgt het onderwijs vanuit de afdeling ‘Onderwijs en Advies’.
–     Initiële Opleidingen, de SBO2 en SBO3 opleidingen, voor de politie, het gevangeniswezen, de douane en voor grensbewakers.
–     Postinitiële opleidingen en leiderschapstrajecten, de SBO4, SBO4L EN HBO opleidingen, voor de politie, landsrecherche, interpol en en andere instanties die zich bezighouden met veiligheidszorg en rechtshandhaving.

Onderzoek, Advies & Ontwikkeling

Deze sector is belast met het, in samenwerking met de klantorganisaties, ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen en cursussen, het structureel evalueren van de onderwijsproducten, aanpassen en verbeteren van bestaande producten en het doen van onderzoek hiertoe. Onderzoek bestaat uit behoefte-onderzoek,marktonderzoek, literatuur­onder­zoek en evaluatieo­nderzoek.

Onderwijs Planning en Administratie

Deze sector is belast met het beheer van de cursistenadministratie, rooster-/docenten-/ lokalenplanning en toets- en examenadministratie en de invoer van evaluatiegegevens

 

Examenbureau

De afdeling examenbureau zorgt voor de ontwikkeling, organisatie en afname van examens en ziet toe op de naleving van de onderwijswertgeving en het examenreglement.

Kenniscentrum

De afdeling kenniscentrum is in oprichting. Het zal gaan fungeren als vakinhoudelijke informatiebron voor de beroepsgroepen die worden bediend door het ORV.