Ondersteuning

Management team

De Directeur wordt ondersteund door het Management team, bestaande uit de Beleidsmedewerker, Hoofd Bedrijfsvoering, Hoofd Human Resource Management, Chef Examen Bureau en General Manager Onderwijs en Advies.

Afdeling Management Ondersteuning

De afdeling Management Ondersteuning bestaat uit de Beleidsmedewerker, de Directie secretaresse en de communicatie afdeling.

De Beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling binnen het ORV.

De afdeling Communicatie verzorgt de communicatie van het instituut, intern zowel als extern. Deze afdeling geeft twee maandelijks het ‘ORV ta informa’ uit, persberichten en beheert de foto’s en actualiteiten op ORV Face Book page en de website. Tevens is deze afdeling belast met het ontwikkelen van het (meerjaren) beleid op het ge­bied van marketing & communicatie.

De directiesecretaresse ondersteunt de directeur en het managementteam.

Human Resource Management

De HRM afdeling zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel, beleidsadvisering omtrent personeelsmanagement en personeelsontwikkeling. Tevens coördineert de HR mana­ger de centrale HRM-bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit de sectoren facilitair/Horeca, ICT en financiëel economische zaken. Tevens draagt de afdeling bedrijfsvoering zorg voor de automatisering, het internaat en het bedrijfsrestaurant. Het hoofd bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het financieel economisch beleid en het bewaken van de uitvoering hiervan, het opstellen van de begroting, het opmaken van de financiële jaarverslagen, de meerjarenramingen en de administratieve organisatie

Directiesecretariaat

De directiesecretaresse ondersteunt de directeur.